What’s in my bag?

Students’ or teachers’ bags are a great source of ideas/ You can use your own bag/wallet/rucksak or (if people are comfortable enough and happy to do it) you can get the person sitting next to use their bags.

But what’s in it?

Take an item out of the bag and discuss what this item is and why its important.  The activity is highly adaptable and I taught it to students from primary uo to adults. It’s a great boost to speaking and could be easily used at public speaking activities.

  1. Asking quetsions: Simply encourage your students to work in pair and make their partners guess what the other is holding in their hand. You may decide to telll them to use a particular type of questions of course.
  2. Playing taboo: A student describing a thing from the bag is avoiding the words which would reveal the object too easily.
  3. Public speaking intro: A student in a pair/ group has to talk about the object for one minute. Their partner’s task is guessing the object but they cannot ask any questions.

I asked my students to take photos of their schoolbags’ content. As I was later on showing the slides one by one we tried to guess whose is the bag and what it tells about the owner.

Share

Public Speaking Competition

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16-20 lat) do uczestnictwa w International Public Speaking Competition - kolejnej edycji międzynarodowego konkursu krasomówczego organizowanego przez English Speaking Union.

Bardzo prosimy o informację, czy Wasz ośrodek będzie w bieżącym roku szkolnym uczestniczył w konkursie. Oczekujemy deklaracji uczestnictwa ośrodka do końca roku 2017 i prosimy o podanie w niej numeru telefonu osoby do kontaktu.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczniów do uczestnictwa w finale konkursu do 2 marca 2018, przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu) e-mailem zwrotnym (na adres: justyna.j.adamska@gmail.com ).

Załączamy tegoroczny Handbook ze wszystkimi informacjami dot. organizacji i przebiegu konkursu. Tematem polskich eliminacji i polskiego finału 2018 jest The best way to predict the future is to invent it. Jest to również temat finału w Londynie. Uczestnicy przygotowują 5-minutowe przemówienia, związane z podanym tematem, ale ustalają tytuł własnego wystąpienia.

Ogólnopolski finał odbędzie się w sobotę, 17 marca 2018, w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9, w Bydgoszczy.

Liczba zgłoszeń finalistów zależy od liczby uczestniczących ośrodków, stąd nasza prośba o pilną deklarację.

Zwycięzca polskiego finału weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się w dniach 14-18 maja 2018 w Londynie.

Serdecznie zachęcamy do udziału. :-)

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Share