Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również RODO) i w związku z przetwarzaniem przez Meet UP usługi edukacyjne Marcin Stanowski, Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Meet UP usługie dukacyjne Marcin Stanowski

­­MEET UP – usługi edukacyjne

Marcin Stanowski                                   

05-230 Kobyłka

ul. Krechowiecka 49a/1

REGON: 362105112
NIP: 761 143 46 71

2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo pisząc na adres: marcinstanowski@icloud.com

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• rejestracji na internetowe szkolenie metodyczne z cyklu YuMMY Teaching Ideas Webinars

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:

• imienia (imion) i nazwiska, adresu e-mail,

5. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez usługę formularzy kontaktu i newslettera MailChimp lecz nie będą udostępniane w żadnym zakresie innym odbiorcom.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:

• do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu (art. 6 ust 1 lit. a RODO);

• jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art.6 ust 1 lit. c);

• jeżeli żadna z powyższych przesłanek nie nastąpi,Pani/Pana dane będą usuwane do 31 stycznia następnego roku po zakończeniu roku  kalendarzowego, w którym wysłano zgłoszenie.

7. Posiada Pani/Pan prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO).

8. Zgodnie z art. 21 RODO posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w następstwie wypełnienia formularza na naszej stronie www.superteachers.pl

Share