Konkurs Krasomówczy: School of the Future

Konkurs Krasomówczy skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
Chcemy zachęcić Państwa do zorganizowania w Państwa szkole pierwszego etapu konkursu (szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu), który wyłoni kandydatów do etapu wojewódzkiego.
Finał ogólnopolski odbędzie się w 16 września 2016r w Szczecinie w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland na Wydziale Elektrycznym, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Etap wojewódzki odbędzie się 14 czerwca 2016 roku w Warszawie godzina 14.00, XXVII LO, ul.Polna 5, sala numer 1  

Zgłoszenia i kontakt Dorota Chromińska dchrominska@gmail.com 

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu
“Public Speaking Contest”
Cele konkursu:
• popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną,
• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
• przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
Przedmiot konkursu:
• wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu (przemówienia lub wypowiedzi w innej formie) w języku angielskim – na temat School of the Future
• Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
• czas prezentacji: 2- 5 minut
• organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników
• konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w wieku 13-19 lat, uczących się języka angielskiego jako obcego.
Temat konkursu: School of the Future
Przygotuj przemówienie w języku angielskim o tym, jak według Ciebie szkoła zmieni się w przyszłości. Należy uwzględnić przynajmniej jeden (lub więcej) aspektów z podanych poniżej zagadnień:
• wielokulturowość
• kultura globalna, kultura pop
• prawa uczniów
• technologia
• transport
• środowisko
Kryteria oceny:
Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów:
• Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów
• Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.
• Kontakt z odbiorcą. Dobrzy prezenterzy zbudują właściwe relacje z publicznością, efektywnie wykorzystają humor i / lub emocje. Nagradzany będzie naturalny styl, a nie wyrecytowany z pamięci tekst.
• Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.
• Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.
Terminy kolejnych etapów konkursu:
• Etap I – eliminacje szkolne
O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe i przesyłają kartę zgłoszenia na adres organizatora konkursu: IATEFL Poland (mailowo na adres office@iatefl.org.pl) Szkolne komisje konkursowe wybierają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej.
• Etap II – eliminacje wojewódzkie
Eliminacje wojewódzkie odbędą się w okresie kwiecień-czerwiec 2016r. Terminy i miejsca konkursu w poszczególnych miastach będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl. Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się z przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.
• Etap III – finał ogólnopolski
Finał ogólnopolski odbędzie się w 16 września 2016r w Szczecinie w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland na Wydziale Elekrtycznym, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Organizator finału:
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland
www.iatefl.org.pl office@iatefl.org.pl tel. 503017030
Nagrody:
Zwycięzca otrzyma Ipod Shuffle oraz dyplom a jego nauczyciel (opiekun) czytnik Kindle
• Laureaci miejsca 2-giego i 3-ciego otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
• Wszyscy uczestnicy wojewódzkiego etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
* W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z Anną Rogalewicz-Gałucką office@iatefl.org.pl , tel. 503017030
 ** Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców.
Share

Warsztaty Czacki Moodle

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Już za tydzień – 25 lutego o godzinie 11 spotkamy się w sali 4a na szkoleniu dotyczącym platformy nauczania zdalnego Moodle. W trakcie 3 godzin praktycznego szkolenia dowiecie się, jak można wykorzystać to narzędzie w nauczaniu:czackimoodleworkshop
  • jak stworzyć prosty kurs on-line,
  • jak umieszczać w kursie pliki,
  • jak dzielić się z uczniami wiedzą w Internecie,
  • jak angażować uczniów w pracę na platformie czacki.moodle.waw.pl
  • jak napisać prosty test on-line.
Otrzymacie także odznakę i certyfikat ukończenia kursu 🙂
Jeśli już teraz chcecie się zapoznać z przykładowym kursem, zapraszam was do odwiedzenia strony: http://czacki.moodle.waw.pl/course/view.php?id=94 Kurs ten jest dostępny dla gości i nie musicie się tu logować. Wystarczy kliknąć “Zaloguj się jako gość” i następnie potwierdzić zapoznanie się z zasadami użytkowania serwisu.
Jeśli macie możliwość korzystania z własnych urządzeń: laptop, tablet, proszę, abyście je ze sobą zabrali. Będzie wygodniej pracować na swoim własnym sprzęcie. Zależy mi na tym, aby każdy pracował samodzielnie. Wtedy najlepiej wykorzysta swój potencjał i możliwości serwisu http:// czacki.moodle.waw.pl.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu.
Do zobaczenia!
Share

Usuwamy nieużywane konta

Według Marcin Stanowski.  

Trochę sprzątam. Usuwam stare kursy. Tworzę nowe.

delete user

Czas ocenić, czy używacie serwisu. Jeśli nie, Wasze konta zostaną usunięte. Już 50 kont zostało usuniętych. Jeśli o kimś jeszcze zapomniałem i otrzymał tę informację na swoją skrzynkę pocztową, proszę o kontakt.

Pewnie zauważyliście małe zmiany w wyglądzie strony. Układ treści został raczej ten sam.

Wprowadziłem też kilka nowości.Niedługo o nich opowiem.